Rahvusvahelised Kohvi Partnerid

Aastal 2001 lõime me koos nelja teise pereomatud kohvifirmaga International Coffee Partners’i (Rahvusvahelised Kohvi Partnerid). Sellest ajast saati on meiega liitunud kaks teist firmat. Koos juhime me oma arendusprojekte, et parendada väikesemahuliste kohvifarmerite konkurentsivõimet ja elamistingimusi. Paljud meie projektid keskenduvad sellele, et tugevdada naiste rolli kogukonnas.

Kõige elementaarsem meetod on pakkuda abi, et inimesed saaksid end ise aidata ning paljud projektid on ühendatud hariduse ja praktiliste koolitustega.

Paremad elamistingimused

Siiani oleme me alustanud 23 projekti 12 riigis, millest on osa võtnud enam kui 32 000 kohvifarmerit. Nendest projektidest osavõtnud on tihti kahekordistanud, ja mõnel juhtumil isegi kolmekordistanud, oma sissetuleku. Sellel on loomulikult suur mõju elatustasemele ja selle arengule, sealhulgas majutamine, toitvam söök, tervishoid, transport ja tehniline varustus.

Kohv ja kliima

Kliimamuutus on üks suurimaid väljakutseid kohvitööstusele. See toob endaga kaasa ebakindlad ilmastikutingimused, näiteks paduvihmad või pikad põuaperioodid, kõik mis mõjutavad kohvi kvaliteeti ja lõikusi. See teeb raskeks farmeritel piisavalt raha teenida ja mõjutab tulevaste põlvkondade soovi jätkata kohvi kasvatamist, mis aja jooksul võib ähvardada maitsva kohvi varusid.

International Coffee Partners’i raamistikus panime me alguse projektile Coffee and Climate (Kohv ja kliima), kus me töötame koos teiste kohvifirmadega, Sida ja teised, et luua uusi võimalusi, kuidas farmerid saaks toime tulla kliimamuutusega – ja tõsta nende sissetulekut.

Ühendades rahvusvahelise uuringu kliimamuutuse kohta koos kohvifarmerite praktiliste teadmistega oleme me välja arendanud nö. tööriistakasti, milles on abivahendid ja meetodid, mida kohvifarmerid üle kogu maailma võivad kasutada.