Koostöö

Keegi ei saa kõike üksi teha, kuid igaüks võib natuke teha. Kui asju koos teha, võib isegi rohkem korda saata. Me töötame koos mitme erineva firma ja organisatsiooniga. Siin on loetletud mõned neist.

4 C Association – tegevusprogramm kus huvirühmad kohvitööstusest üritavad jätkusuutlikkusega seotud probleeme lahendada, konkureerivalt erapooletul viisil.

Coffee & Climate – projekt kus me töötame koos teiste kohvifirmade ja organisatsioonidega, et luua paremaid võimalusi, kuidas farmerid saaks toime tulla kliimamuutusega.

CSR Sweden – Rootsi juhtiv tööstusvõrgustik, mis keskendub korporatiivsele ühiskondlikule vastutusele ja kogukonnaga seotusele.

European Coffee Federation – koostöökogu Euroopa kohvitööstuses, mis keskendub vastutusele ja jätkusuutlikkusele.

Fairtrade – iseseisev tootemärgistus mis loob farmeritele ja töölistele võimalusi muuta oma töötamis- ja elamistingimusi paremaks.

Hagainitiativet – korporatiivne võrgustik mis töötab selle nimel, et vähendada tööstuslikke heitkoguseid ja tuua päevavalgele kliimaprobleemid näidates, et ambitsioonikad kliimastrateegiad toovad endaga kaasa hulgaliselt eeliseid ja suurendatud kasumlikkuse firmadele.

Hållbar Livsmedelskedja – ainulaadne koostööprojekt toidutööstuses olevate firmade vahel, mis on ehitatud dialoogi ja koostöö peale. Me töötame koos, et inimesed sellel planeedil saaksid jätkuvalt süüa maitsvat, tervislikku ja jätkusuutlikku toitu.

International Coffee Organization – korporatiivne kogu mis keskendub üleilmses kohvitööstuses aset leidva jätkusuutliku kasvu arendamisele ja tugevdamisele.

International Coffee Partners – mittetulundusühing kus me, koos kuue teise pereomatud kohvifirmaga, juhime oma enda arendusprojekte kohvi kasvatavates riikides, et parendada väikesemahuliste kohvifarmerite konkurentsivõimet ja elamistingimusi.

KRAV – keskkondlik märgistus mis näitab, et see toode on valmistatud ilma kunstlike putukamürkideta ja väetisteta. Lisaks on sellel kõrged nõudmised tervise, ühiskondliku vastutuse ja keskkondliku mõju suhtes.

Livmedelsföretagen – keskendub sellele et toidufirmad Rootsis oleks tuntud oma kõrge maine ja mitmekesisuse poolest, ja et neil oleks positiivne kasv, kasumlikkus ja konkurents.

Naturskyddsföreningen – suurim mittetulundusühing Rootsis, mis töötab hariduse ja arvamuste moodustamise nimel, nii Rootsis kui välismaal.

NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv – poliitiselt iseseisev mittetulundusühing, mis on mõeldud firmadele ja organisatsioonidele, kes tahavad toetada ja stimuleerida jätkusuutlikku arengut.

Oxfam – üleilmne hariduslik organisatsioon mis mobiliseerib inimesi võitluses vaesuse vastu.

Rainforest Alliance – iseseisev organisatsioon, mis töötab selle nimel, et säilitada bioloogiline mitmekesisus ning et luua jätkusuutlikud elatusvahendid kohvifarmeritele.

Swedish Leadership for Sustainable Development – Sida poolt juhitud võrgustik, kus umbes 20 Rootsiga seotud firmat töötavad jätkusuutlikuma arengu jaoks, et vähendada vaesust.

UTZ Certified – mittetulundusühing mis, loob tingimused kõrgema elatustaseme ja jätkusuutlikuma ja suurendatud tootlikkuse jaoks.