Pakendamine

Kohv on väga tundlik õhuhapniku toime suhtes. Seetõttu on väga tähtis, et kohv pakendataks ilma hapnikuta keskkonda ja et pakend oleks kindel tõke kaitseks õhuhapniku eest. Kohv pakendatakse kas vaakuumpakendisse või lämmastiku keskkkonda.