Kliima-792x320

Kliima aruanne

Haga Initiative (Haga Algatus) on võrgustik, kus me koostöös teiste firmadega üritame alandada kaubanduskogukonna mõju kliimale. Igal aastal loome me ühise kliima aruande, kus me esitleme eesmärke, kliimamõjusid ja meetmeid, mida kasutusele võtta, et jõuda oma eesmärkideni. Me teeme seda, et näidata, meie ettevõtmised kliimamõju alandamiseks viivad vähendatud heitkogusteni ja suurendatud kasumlikkuseni

Kliima1      Kliima2