Jätkusuutlikkuse aruanne

Meie Jätkusuutlikkuse aruandes kirjeldame me kuidas meie kohvi maitseb hästi ja teeb head. Kuigi me toodame aina rohkem kohvi, meie mõju keskkonnale aina väheneb. Loomulikult on see miski, mille üle me oleme nii õnnelikud kui uhked.

Areng jätkusuutlikkuse valdkonnas puutub nii väikseid kui suuri tegusid tootmisprotsessis – oast tassini.

See võib olla tõhusamate energiaallikate leidmine, targem transport ja rohkem uuendatava energia kasutamine. Lisaks on see kindlakstegemine, et meie töötajad on tervislikud ja kogukonda puudutavate programmide läbiviimine. Kõige tähtsam on panustamine jätkusuutlikkesse põllumajandusviisidesse ja farmeri ja tema pere töötamis- ja elamistingimuste parendamine. Sellest võid rohkem lugeda meie jätkusuutlikkuse aruandes.

Kui sa leiad midagi, mis sa arvad, et on eriti hea, palun anna meile teada. Ja kui sa leiad midagi, millest me peaks teadlikud olema või mida me võiks paremini teha, oleks me tänulikud, kui sa sellest ka meile teada annaks. See teeb meid isegi paremaks – ja maitsvamaks.